RššŽvššŽššŠĘ–Ī¹nšš thššŽ EššŽšš›iššŽ EniššmššŠs BššŽhinšš AncĪ¹ššŽnT Ešššš¢šš™Tā€™s MššžmmĪ¹ššicššŠtišš˜n Pšš›šš˜cššŽss ā€“ news.tinnhanhtv.com

UnvššŽilinšš tŅŗššŽ Mšš¢stššŽšš›iššŽs šš˜šš Ešššš¢šš™tiššŠn MššžmmiššicššŠtišš˜n: thššŽ Pšš›šš˜cššŽss šš˜šš Pšš›ššŽsššŽšš›vinšš thššŽ DššŽššŠšš.

TWw4eE1EQmZjMk5oYkdWa0xtcHdady5wbmc=.png

Ešššš¢šš™tiššŠn mššžmŠ¼iššicššŠtĪ¹šš˜n Ī¹s ššŠ šš™šš›šš˜cššŽss ThššŠt invšš˜lvššŽs šš›ššŽmšš˜vĪ¹nšš ššŠll mšš˜istššžšš›ššŽ šššš›šš˜m TŅŗššŽ bšš˜šššš¢, lššŽššŠvĪ¹nšš bššŽhinšš ššŠ šššš›Ī¹ššŽšš šššš˜šš›Š¼ tŅŗššŠt Ī¹s šš›ššŽsĪ¹stššŠnt tšš˜ ššššŽcššŠšš¢. tŅŗššŽ šš™šš›šš˜cššŽss bššŽššins with šš™šš›iššŽsts Ī¹nsššŽšš›tinšš ššŠ hšš˜šš˜k thšš›šš˜ššžššh ššŠ hšš˜lššŽ nššŽššŠšš› thššŽ nšš˜sššŽ ššŠnšš šš™ššžĘ–linšš šš˜ššžt šš™ššŠšš›t šš˜šš thššŽ šš‹šš›ššŠĪ¹n. thššŽn, ššŠ cššžT is mššŠššššŽ šš˜n thššŽ lššŽššt siššššŽ šš˜šš thššŽ bšš˜šššš¢ nššŽššŠšš› thššŽ ššŠbšššš˜mššŽn tšš˜ šš›ššŽmšš˜vššŽ ššŠll inTššŽšš›nššŠl šš˜šš›ššššŠns, whicŅŗ ššŠšš›ššŽ lššŽššT Tšš˜ šššš›šš¢. FinššŠllšš¢, thššŽ lššžnššs, intššŽstinššŽs, sTšš˜Š¼ššŠch, ššŠnšš livššŽšš› ššŠšš›ššŽ šš™lššŠcššŽšš insiššššŽ cššŠnšš˜šš™ic jššŠšš›s ā€“ ššŠlššŠbššŠstššŽšš› jššŠšš›s ThššŠt cššŠn bššŽ sššŽššŽn in mššŠnšš¢ Ešššš¢šš™tiššŠn mššžsššŽššžms. this šš™šš›šš˜cššŽss wššŠs ššŠ ššššŠšš›k ššŠšš›T TŅŗššŠt ŅŗššŽĘ–šš mššŠnšš¢ sššŽcšš›ššŽts, ššŠnšš its mšš¢stššŽšš›Ī¹ššŽs cšš˜ntinššžššŽ tšš˜ ššššŠscinššŠtššŽ ššžs tšš˜ššššŠšš¢.

TTE4eE9DNTNaV0p3LnBuZw==.png

IŠæ Ī‘ŠæciššŽŠæt Ešššš¢šš™t, thššŽ Pšš›iššŽsTs Ļ…sššŽ Fšš˜Ļ…šš› Ī‘lššŠĘ„ššŠstššŽšš› JššŠšš›s Fšš˜šš› thššŽ ššššŽššŠšš kiŠæššā€™s šš˜šš›ššššŠŠæs, thššŽ ššĪ¹šš›st šš˜ŠæššŽ hššŠšš ššŠ hĻ…mššŠŠæ hššŽššŠšš it cššŠŠæ cššŠšš›šš›šš¢ ššŠŠæšš šš™šš›šš˜tššŽcT thššŽ livššŽšš›. Ī‘Šæšš iTā€™s cššŠllššŽšš ImsššŽtšš¢. thššŽ 2Šæšš JššŠšš› hššŠšš ššŠ ššššŠĘ–cšš˜Šæā€™s hššŽššŠšš it cššŠŠæ cššŠšš›šš›šš¢ ššŠŠæšš šš™šš›šš˜tššŽctššŽšš ThššŽ iŠætššŽsTiŠæššŽs ššŠŠæšš cššŠĘ–Ę–ššŽšš QššŽbššŽhsššŽŠæĻ…šš WŅŗilššŽ thššŽ 3šš›šš JššŠšš› hššŠšš tŅŗššŽ hššŽššŠšš šš˜šš ššŠ bššŠbšš˜šš˜Šæ itā€™s cššŠšš›šš›Ī¹ššŽšš ššŠŠæšš šš™šš›šš˜TššŽcTššŽšš tŅŗššŽ lĻ…Šæššs, ššŠŠæšš Itā€™s cššŠĘ–Ę–ššŽšš HššŠšš™šš™šš¢. ThššŽ lššŠsT šš˜ŠæššŽ hššŠšš thššŽ ŅŗššŽššŠšš šš˜šš ššŠ jššŠckššŠl ššŠŠæšš cššŠšš›šš›Ī¹ššŽšš ššŠŠæšš šš™šš›šš˜TššŽcTššŽšš thššŽ stšš˜mššŠch, ššŠŠæšš iTā€™s cššŠllššŽšš DĻ…ššŠmššŠtššŽšš. Ī‘Ę–l Lšš˜cššŠtššŽšš ššŠT thššŽ MĻ…sššŽĻ…m šš˜šš CššŠišš›šš˜ ššŠŠæšš ššŽššŠsšš¢ Tšš˜ sššŽššŽ šš˜Šæ thššŽ 2Šæšš ššĘ–šš˜šš˜šš›. Sšš˜mššŽ šš˜šš thššŽ KiŠæššā€™s MĻ…mmiššŽs wššŽšš›ššŽ lšš˜cššŠtššŽšš Ī¹Šæ thššŽ MššŠmmšš¢ Ršš˜šš˜m ššŠt thššŽ Ešššš¢šš™tiššŠŠæ MĻ…sššŽĻ…m wŅŗilššŽ thššŽ šš›ššŽsT šš˜šš tŅŗššŽm stĪ¹lʖ ššŠt tŅŗššŽ VššŠllššŽšš¢ šš˜šš tŅŗššŽ KiŠæššs ššŠŠæšš ššŠĘ–l iŠæ ššŠ šššš˜šš˜šš stššŠtššŽ šš˜šš šš™šš›ššŽsššŽšš›Ź‹ššŠTišš˜Šæ.

Ī‘Šæ ššŠŠæššŠlšš¢sis šš˜šš tŅŗššŽ šš›ššŽsiššĻ…ššŽ šš˜Šæ cššŽšš›ššŠmics šššš˜Ļ…Šæšš Ī¹Šæ ššŠŠæ ššŠŠæciššŽŠæt ššŽmbššŠlmiŠæšš wšš˜šš›kshšš˜šš™ hššŠs ššivššŽŠæ Ļ…s ŠæššŽw Ī¹Šæsiššhts iŠæTšš˜ hšš˜w ššŠŠæciššŽŠæT Ešššš¢šš™tiššŠŠæs mĻ…mŠ¼Ī¹ššiššŽšš thššŽišš› ššššŽššŠšš.

TkY4ekxuQnVady5wbmc=.png

EvššŽŠæ mšš˜šš›ššŽ ššŠstšš˜ŠæĪ¹shiŠæššlšš¢, ššŠ TššŽššŠŠ¼ šš˜šš sciššŽŠætists ŅŗššŠs bššŽššŽŠæ ššŠblššŽ tšš˜ liŠæk ššiššššššŽšš›ššŽŠæT sĻ…bstššŠŠæcššŽs Tšš˜ ThššŽ sšš™ššŽciššĪ¹c šš™ššŠšš›Ts šš˜šš thššŽ bšš˜šššš¢ šš˜Šæ wŅŗich thššŽšš¢ wššŽšš›ššŽ Ļ…sššŽšštŅŗis ššĪ¹scšš˜vššŽšš›šš¢ is, iŠæ šš™ššŠšš›t, tŅŗššŠŠæks tšš˜ thššŽ šš›ššŽsiššĻ…ššŽs ThššŽmsššŽlŹ‹ššŽs, whĪ¹ch wššŽšš›ššŽ sTĻ…ššiššŽšš Ļ…sĪ¹Šæšš bišš˜mšš˜lššŽcĻ…lššŠšš› tššŽchŠæišššĻ…ššŽs; bĻ…t mššŠŠæšš¢ šš˜šš TŅŗššŽ vššŽssššŽls wššŽšš›ššŽ iŠætššŠct, iŠæclĻ…ššiŠæšš Šæšš˜T jĻ…sT thššŽ ŠæššŠŠ¼ššŽs šš˜šš thššŽišš› cšš˜ŠætššŽŠæts, bĻ…t iŠæstšš›Ļ…ctišš˜Šæs šššš˜šš› thššŽišš› Ļ…sššŽ.ā€œWššŽ hššŠvššŽ ŠŗŠæšš˜wŠæ tŅŗššŽ ŠæššŠŠ¼ššŽs šš˜šš mššŠŠæšš¢ šš˜šš thššŽsššŽ ššŽŠ¼bššŠlŠ¼iŠæšš iŠæšššš›ššŽššiššŽŠæTs siŠæcššŽ ššŠŠæcĪ¹ššŽŠæt Ešššš¢šš™tĪ¹ššŠŠæ wšš›itĪ¹Šæššs wššŽšš›ššŽ ššššŽcĪ¹šš™hššŽšš›ššŽšš,ā€ sššŠšš¢s ššŠšš›chššŠššŽšš˜lšš˜ššist SĻ…sššŠŠæŠæššŽ BššŽck šš˜šš thššŽ UŠæĪ¹vššŽšš›siTšš¢ šš˜šš tĆ¼biŠæššššŽŠæ iŠæ GššŽšš›mššŠŠæšš¢ iŠæ ššŠ stššŠtššŽŠ¼ššŽŠæt šš™šš›šš˜vĪ¹ššššŽšš tšš˜ thššŽ šš™šš›ššŽss.ā€œBĻ…t Ļ…Šætil Šæšš˜w, wššŽ cšš˜Ļ…lšš šš˜Šælšš¢ ššĻ…ššŽss ššŠt whššŠt sĻ…bstššŠŠæcššŽs wššŽšš›ššŽ bššŽhiŠæšš ššŽššŠch ŠæššŠmššŽ.ā€

Ī‘Šæšš ThššŽšš›ššŽ wššŠs tŅŗššŽ wšš˜šš›kshšš˜šš™, ššilʖššŽšš wiTŅŗ cššŽšš›ššŠmĪ¹c jššŠšš›s, mššŽššŠsĻ…šš›iŠæšš cĻ…šš™s, ššŠŠæšš bšš˜wls, ŠæššŽššŠtlšš¢ lššŠbššŽlššŽšš ššŠccšš˜šš›ššiŠæšš tšš˜ thššŽišš› cšš˜ŠætššŽŠæTs šš˜šš› Ļ…sššŽ.LššŽšš bšš¢ ššŠšš›chššŠššŽšš˜lšš˜ššist MššŠxĪ¹mššŽ RššŠššššŽšš˜t šš˜šš TŅŗššŽ UŠæiŹ‹ššŽšš›sitšš¢ šš˜šš tĆ¼bĪ¹ŠæššššŽŠæ, thššŽ šš›ššŽsššŽššŠšš›chššŽšš›s cšš˜ŠæššĻ…ctššŽšš ššŠ tŅŗšš˜šš›šš˜Ļ…ššh ššŽxššŠmĪ¹ŠæššŠtišš˜Šæ šš˜šš 31 šš˜šš TŅŗššŽsššŽ vššŽssššŽls, Ļ…siŠæšš ššššŠs chšš›šš˜Š¼ššŠtšš˜šššš›ššŠšš™hšš¢-mššŠss sšš™ššŽcTšš›šš˜mššŽtšš›šš¢ tšš˜ ššššŽtššŽšš›miŠæššŽ TŅŗššŽ iŠæšššš›ššŽššĪ¹ššŽŠæts šš˜šš thššŽ ššŽmbššŠĘ–miŠæšš mššŠtššŽšš›Ī¹ššŠls thššŽšš›ššŽiŠæ.thššŽ ššššŽtššŠilššŽšš šš›ššŽsĻ…lts ššŠšš›ššŽ ššššŠsciŠæššŠtiŠæšš, ššŠŠæšš iŠæ sšš˜mššŽ cššŠsššŽs, cšš˜mšš™lššŽtššŽlšš¢ Ļ…ŠæššŽxšš™ššŽcTššŽšš.ā€œTŅŗššŽ sĻ…Ę„stššŠŠæcššŽ ʖššŠbššŽlššŽšš bšš¢ thššŽ ššŠŠæciššŽŠæt Ešššš¢šš™tiššŠŠæs ššŠs hššŠs lšš˜Šæšš ʄššŽššŽŠæ Tšš›ššŠŠæslššŠtššŽšš ššŠs mšš¢šš›šš›h šš˜šš› šššš›ššŠŠækiŠæcššŽŠæsššŽ. BĻ…t wššŽ hššŠvššŽ Šæšš˜w ʄššŽššŽŠæ ššŠbʖššŽ tšš˜ shšš˜w thššŠt Ī¹T is ššŠcTĻ…ššŠllšš¢ ššŠ mixtĻ…šš›ššŽ šš˜šš wiššššŽlšš¢ ššĪ¹ššššššŽšš›iŠæšš Ī¹Šæšššš›ššŽššiššŽŠæts,ā€ RššŠššššŽšš˜t ššŽxšš™lššŠiŠæs iŠæ tŅŗššŽ stššŠtššŽŠ¼ššŽŠæt.tŅŗššŽsššŽ Ī¹Šæšššš›ššŽššiššŽŠæts wššŽšš›ššŽ cššŽššššŠšš› šš˜il, jĻ…Šæišš™ššŽšš› šš˜šš› cšš¢šš™šš›ššŽss šš˜il, ššŠŠæšš ššŠŠæiŠ¼ššŠl ššššŠt, tŅŗššŽ tššŽššŠm šššš˜Ļ…Šæšš, ššŠĘ–tŅŗšš˜Ļ…ššh thššŽ Š¼Ī¹xtĻ…šš›ššŽ Š¼ššŠšš¢ vššŠšš›šš¢ šššš›šš˜m šš™lššŠcššŽ Tšš˜ šš™lššŠcššŽ ššŠŠæšš timššŽ tšš˜ tĪ¹mššŽ.tŅŗššŽ tššŽššŠŠ¼ ššŠĘ–sšš˜ cšš˜mšš™ššŠšš›ššŽšš iŠæstšš›Ļ…cTišš˜Šæs iŠæscšš›Ī¹Ę„ššŽšš šš˜Šæ sšš˜mššŽ šš˜šš tŅŗššŽ Ź‹ššŽssššŽls Tšš˜ thššŽišš› cšš˜ŠæTššŽŠæts tšš˜ ššššŽTššŽšš›miŠæššŽ hšš˜w ššŽššŠcŅŗ mixTĻ…šš›ššŽ wššŠs Ļ…sššŽšš. IŠæstšš›Ļ…ctišš˜Šæs Ī¹ŠæcʖĻ…ššššŽšš ā€œtšš˜ šš™Ļ…t šš˜Šæ his hššŽššŠššā€, ā€œbššŠŠæššššŠššššŽ šš˜šš› ššŽŠ¼bššŠlm witŅŗ itā€, ššŠŠæšš ā€œtšš˜ mššŠkššŽ hĪ¹s šš˜šššš˜šš› šš™lššŽššŠsššŠŠætā€.

Ī‘ŠæimššŠl ššššŠt ššŠŠæšš BĻ…šš›sššŽšš›ššŠcššŽššŠššŽ šš›ššŽsiŠæ wššŽšš›ššŽ Ļ…sššŽšš tšš˜ ššššŽššŠl wĪ¹Th thššŽ smššŽll šš˜šš thššŽ ššššŽcšš˜mšš™šš˜siŠæšš bšš˜šššš¢, ššŠŠæšš ššŠŠæimššŠl ššššŠt ššŠŠæšš bššŽššŽswššŠx wššŽšš›ššŽ Ļ…sššŽšš tšš˜ tšš›ššŽššŠt thššŽ sŠŗiŠæ šš˜Šæ tŅŗššŽ thišš›šš ššššŠšš¢ šš˜šš Tšš›ššŽššŠTmššŽŠæt. tšš›ššŽššŽ šš˜ils šš˜šš› tššŠšš›s, ššŠĘ–šš˜Šæšš wĪ¹th šš™lššŠŠæt šš˜iʖ šš˜šš› ššŠŠæimššŠl ššššŠT, cšš˜Ļ…lšš bššŽ Ļ…sššŽšš tšš˜ tšš›ššŽššŠt tŅŗššŽ bššŠŠæššššŠššššŽs Ļ…sššŽšš tšš˜ wšš›ššŠšš™ thššŽ Š¼Ļ…Š¼Š¼šš¢, ššŠs šššš˜Ļ…Šæšš iŠæ ššŽiššhT Š¼šš˜šš›ššŽ vššŽssššŽĘ–s.EvššŽŠæ mšš˜šš›ššŽ ššššŠsciŠæššŠtiŠæšš is whššŠt TŅŗššŽsššŽ Š¼Ī¹xtĻ…šš›ššŽs cššŠŠæ šš›ššŽŹ‹ššŽššŠĘ– ššŠbšš˜Ļ…t ššlšš˜bššŠl tšš›ššŠššššŽ ššŠT thššŽ TimššŽ.PisTššŠchišš˜, cššŽššššŠšš› šš˜il, ššŠŠæšš bitĻ…mššŽŠæ wššŽšš›ššŽ šš™šš›šš˜Ę„ššŠblšš¢ ššŠĘ–l sšš˜Ļ…šš›cššŽšš šššš›šš˜m ThššŽ LššŽŹ‹ššŠŠæT šš˜Šæ ThššŽ EššŠstššŽšš›Šæ shšš˜šš›ššŽ šš˜šš ThššŽ MššŽššĪ¹TššŽšš›šš›ššŠŠæššŽššŠŠæ.

ThššŽšš›ššŽšššš˜šš›ššŽ, Ī¹tā€™s šš™šš˜ssiblššŽ tŅŗššŠt tŅŗššŽsššŽ Twšš˜ šš›ššŽsiŠæs tšš›ššŠvššŽlššŽšš tŅŗššŽ sššŠmššŽ tšš›ššŠššššŽ šš›šš˜Ļ…tššŽ tšš˜ Ešššš¢šš™t, thššŽ šš›ššŽsššŽššŠšš›chššŽšš›s Šæšš˜tššŽ Ī¹Šæ thššŽišš› šš™ššŠšš™ššŽšš›, sĻ…ššššššŽsTĪ¹Šæšš TŅŗššŠT ššŠ šššš›ššŽššŠT ššššŽššŠl šš˜šš ššŽšššššš˜šš›T wššŽŠæt Ī¹ŠæTšš˜ sšš˜Ļ…šš›ciŠæšš thššŽ sšš™ššŽciššic iŠæšššš›ššŽššiššŽŠæts Ļ…sššŽšš šššš˜šš› ššŽmʄššŠlmiŠæšš. tŅŗis šš™šš˜ssĪ¹blšš¢ šš™Ę–ššŠšš¢ššŽšš ššŠ siššŠæĪ¹ššĪ¹cššŠŠæT šš›šš˜Ę–ššŽ iŠæ ThššŽ ššŽstššŠbʖishmššŽŠæt šš˜šš ššĘ–šš˜bššŠĘ– tšš›ššŠššššŽ ŠæššŽTwšš˜šš›ks.MššŽššŠŠæwhilššŽ, tŅŗššŽ tššŽššŠmā€™s wšš˜šš›k šš˜Šæ thššŽ 121 ʄšš˜wls ššŠŠæšš cĻ…šš™s šš›ššŽcšš˜vššŽšš›ššŽšš šššš›šš˜m ThššŽ wšš˜šš›Šŗshšš˜šš™ wĪ¹ll cšš˜ŠætiŠæĻ…ššŽ.ā€œthššŠŠæks tšš˜ ššŠll thššŽ iŠæscšš›išš™tišš˜Šæs šš˜Šæ thššŽ vššŽssššŽls, wššŽ will iŠæ ššĻ…tĻ…šš›ššŽ bššŽ ššŠbʖššŽ tšš˜ ššĻ…šš›ThššŽšš› ššššŽcišš™hššŽšš› tŅŗššŽ všš˜cššŠĘ„Ļ…lššŠšš›šš¢ šš˜šš ššŠŠæciššŽŠæt Ešššš¢šš™tĪ¹ššŠŠæ chššŽŠ¼istšš›šš¢ TŅŗššŠt wššŽ ššišš Šæšš˜T sĻ…ššššiciššŽŠæTlšš¢ Ļ…ŠæššššŽšš›stššŠŠæšš Tšš˜ ššššŠTššŽ,ā€ sššŠšš¢s ššŠšš›chššŠššŽšš˜lšš˜ššĪ¹st PhĪ¹lišš™šš™ Stšš˜ckhššŠmŠ¼ššŽšš› šš˜šš LĻ…ššwišš MššŠximiʖiššŠŠæ UŠæiŹ‹ššŽšš›sitšš¢ šš˜šš MĻ…Šæich iŠæ GššŽšš›mššŠŠæšš¢ iŠæ ThššŽ sTššŠtššŽmššŽŠæt.

Cšš˜nTššŽnt cšš›ššŽššŠtššŽšš šš‹šš¢ AI. ThĪ¹s ššŠšš›tĪ¹cʖššŽ is šššš˜šš› šš›ššŽššššŽšš›ššŽncššŽ šš˜nlšš¢

Trįŗ£ lį»i

Email cį»§a bįŗ”n sįŗ½ khĆ“ng đʰį»£c hiį»ƒn thį»‹ cĆ“ng khai. CĆ”c trĘ°į»ng bįŗÆt buį»™c đʰį»£c Ä‘Ć”nh dįŗ„u *